logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Petra Draksler, mag. farm., 13. 7. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo PETRA DRAKSLER, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Vpliv lastnosti polietilenoksida na načrtovanje in izdelavo ogrodnih tablet«.

Javni zagovor bo v ponedeljek, 13. julija 2020 ob 13. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat PETRA DRAKSLER. 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do petka,  10. 7. 2020 do 15. ure.