logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Petra Bajuk Franko, prof. biol. in gosp., 5. 4. 2018

Javni zagovor bo v četrtek, 5. 4.  2018 ob 17.00. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana. 

Mentorica: izr. prof. dr. Helena Podgornik
Somentor: prof. dr. Borut Božič

Znanstveno področje: klinična biokemija in laboratorijska biomedicina

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja UL FFA