logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Peter Grdešič, mag. farm., 15. 6. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo PETER GRDEŠIČ, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Študij pretočnih in mehanskih lastnosti zmesi za tabletiranje z visokomolekularno hipromelozo«.

Javni zagovor bo v ponedeljek, 15. junija 2020 ob 16.30 uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat Peter Grdešič.

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si pošlje vlogo za prisostvovanje na zagovoru.