logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Nina Žigart, mag. farm., 13. 4. 2021

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo NINA ŽIGART, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Kombiniran pristop k študiju kemizma razgradnje venetoklaksa z in silico orodji in načrtovanimi stresnimi testi«

Mentor: prof. dr. Zdenko Časar
Somentor: prof. dr. Janez Ilaš

Področje: farmacija


Javni zagovor bo v torek, 13. aprila 2021, ob 10. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat NINA ŽIGART.

Zainteresirana javnost pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo na elektronski naslov: 
doktorski.studij@ffa.uni-lj.si, najkasneje do petka, 9. aprila 2021, do 13. ure.

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA