logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Nevenka Kragelj Lapanja, mag. farm., 7. 7. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo NEVENKA KRAGELJ LAPANJA, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Vrednotenje potencialnih mutagenih nečistot v sintezi vortioksetina z vidika regulatornih zahtev«.

Javni zagovor bo v torek, 7. julija 2020 ob 14. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat NEVENKA KRAGELJ LAPANJA. 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do ponedeljka, 6. 7. 2020 do 12. ure.