logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Mateja Lumpert, mag. farm., univ. dipl. mikrobiol., 22. 5. 2017

Javni zagovor bo v ponedeljek, 22. 5.  2017 ob 16.30. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana. 

Mentor: prof. dr. Samo Kreft
Somentorica, doc. dr. Nina Kočevar Glavač

Znanstveno področje: farmacija

                 
Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo