logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Marko Krošelj, mag. farm., spec., 14. 6. 2017

Javni zagovor bo v sredo, 14. 6.  2017 ob 13.30. uri, v predavalnici P2 / prvo nadstropje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana. 

Mentorica: doc. dr. Tanja Gmeiner
Somentorica: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
Znanstveno področje: klinična biokemija in laboratorijska biomedicina

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
V. d. dekanje UL FFA