logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Marina Gjorgjieva, mag. farm., 5. 10. 2016

Zagovor doktorske disertacije z naslovom z naslovom »Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev DNA giraze B z benzotiazolskim skeletom« bo v sredo, 5. 10. 2016 ob 15.30 uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Mentor:           prof. dr. Danijel Kikelj
Somentorica: izr. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Znanstveno področje: farmacija

                 
Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo