logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Manca Ogrič, mag. lab. biomed., 8. 12. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo MANCA OGRIČ, mag. lab. biomed., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

Imunogenost infliksimaba in adalimumaba ter njun vpliv na vnetno stimulirane humane endotelijske celice koronarne arterije

Mentorica: izr. prof. dr. Saša Čučnik
Somentorica: prof. dr. Sonja Praprotnik

Znanstveno področje: klinična biokemija in laboratorijska biomedicina

Javni zagovor bo v torek, 8. decembra 2020, ob 15.30 uri, preko orodja MS Teams, znotraj skupine Doktorat MANCA OGRIČ. 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo, najkasneje do ponedeljka, 7. 12. 2020 do 13. ure.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA