logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Luka Kristanc, dr. med., dipl. biol., 18. 11. 2016

Zagovor bo v petek, 18. 11. 2016 ob 14.30 uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Mentor: doc. dr. Bojan Božič
Somentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Znanstveno področje: toksikologija

                  
Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo