logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Katarina Bolko Seljak, mag. farm., 29. 11. 2016

Zagovor bo v torek, 29. 11. 2016 ob 15.30. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Mentorica: prof. dr. Mirjana Gašperlin
Somentor: prof. dr. Janez Kerč

Znanstveno področje: farmacija

                  
Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo