logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Jure Peklar, mag. farm., 10. 10. 2016

Zagovor bo v ponedeljek, 10. 10. 2016 ob 17. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Mentor: izr. prof. dr. Mitja Kos
Somentor: izr. prof. dr. Martin Henman

Znanstveno področje: farmacija

                 
Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo