logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Jernej Luzar, mag. farm., 15. 12. 2016

Javni zagovor bo v četrtek, 15. 12.  2016 ob 13.30 uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana.  

Mentorica: izr. prof. dr. Mojca Lunder
Somentor: izr. prof. dr. Peter Korošec

Znanstveno področje: farmacija

                  
Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo