logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Jernej Grmaš, mag. farm., 9. 9. 2019

Javni zagovor bo v ponedeljek, 9. septembra 2019 ob 13. uri, v predavalnici P1/ pritličje fakultete.

Naslov doktorske disertacije: »Vrednotenje kritičnih parametrov kakovosti pršil za nos in vitro«.

Mentor: izr. prof. dr. Rok Dreu
Somentor: viš. znan. sod. dr. Rade Injac
Znanstveno področje: farmacija


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA