logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Jelena Mandić, mag. farm., 14. 10. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo JELENA MANDIĆ, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Študij industrijsko uporabnih tehnoloških pristopov razvoja trdnih samo-mikroemulgirajočih sistemov s karvedilolom«. 

Javni zagovor bo v sredo, 14. oktobra 2020 ob 14. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat JELENA MANDIĆ. 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do torka, 13. 10. 2020 do 12. ure.