logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Ivana Klopčič, mag. farm., 7. 10. 2016

Zagovor doktorske disertacije z naslovom z naslovom »Raziskave endokrinih učinkov fenolnih analogov bisfenola A in njihovih mešanic in silico in in vitro« bo v petek, 7. 10. 2016 ob 15. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Mentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc
Somentor: izr. prof. dr. Janez Mavri

Znanstveno področje: toksikologija

                 
Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo