logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Denis Saboti, mag. farm., 10. 1. 2018

Javni zagovor bo v sredo, 10. 1.  2018 ob 15.30. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana. 

Mentor: prof. dr. Odon Planinšek
Somentor: prof. dr. Hak-Kim Chan

Znanstveno področje: farmacija

                 
Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja UL FFA