logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Damijan Knez, mag. farm., 30. 3. 2017

Javni zagovor bo v četrtek, 30. 3.  2017 ob 16.30 uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana. 

Mentor: prof. dr. Stanislav Gobec
Somentor: prof. dr. Stanislav Gobec

Znanstveno področje: farmacija

                 
Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo