logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Barbara Zorec, mag. farm., 30. 1. 2017

Javni zagovor bo v ponedeljek, 30. 1.  2017 ob 16.30 uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana.  

Mentorica: doc. prof. dr. Nataša Pavšelj
Somentorica: prof. dr. Julijana Kristl

Znanstveno področje: farmacija

                  
Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo