logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Anja Kolarič, mag. farm., 2. 10. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo ANJA KOLARIČ, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Uporaba kemoinformatičnih in strukturno podprtih in silico metod za načrtovanje zaviralcev bakterijske DNA giraze ter modulatorjev kemokinskih receptorjev CXCR3 in CXCR4«.

Mentor: znan. sod. dr. Nikola Minovski
Somentor: prof. dr. Marko Anderluh

Znanstveno področje: farmacija

Javni zagovor bo v petek, 2. oktobra 2020, ob 15. uri, v predavalnici P1/ pritličje UL FFA.

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA