logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Anita Klančar, mag. farm., 2. 3. 2018

Javni zagovor bo v petek, 2. 3.  2018 ob 15.30. uri, v predavalnici PD / predavalnica na dvorišču fakultete.


Mentor: izr. prof. dr. Robert Roškar
Somentor: doc. dr. Jurij Trontelj

Znanstveno področje: farmacija

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja UL FFA