logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Andreja Detiček, mag. farm., 5. 7. 2019

Javni zagovor bo v petek, 5. julija 2019 ob 14.30. uri, v predavalnici P1/ pritličje fakultete.

Naslov disertacije: »Umeščanje in dostop pacientov do inovativnih zdravil za zdravljenje redkih bolezni v Sloveniji«

Mentor: izr. prof. dr. Igor Locatelli
Somentor: izr. prof. dr. Mitja Kos

Znanstveno področje: farmacija

Prof.dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja UL FFA