logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Andraž Šmon, univ. dipl. biokem., 24. 1. 2018

Javni zagovor bo v sredo, 24. 1.  2018 ob 14.00. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana. 

Mentorica: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
Somentorica: prof. dr. Janja Marc

Znanstveno področje: klinična biokemija in laboratorijska biomedicina

                 
Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja UL FFA