logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Ana Miklavžin, univ. dipl. biokem., 7. 2. 2019

Javni zagovor bo v četrtek, 7. februarja 2019 ob 15. uri, v predavalnici P1/ pritličje fakultete.

Naslov disertacije: »Načrtovanje, izdelava in vrednotenje polielektrolitnih nanodelcev za peroralno dostavo proteinskih učinkovin«
Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
Znanstveno področje: farmacija

Prof.dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja UL FFA