logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Aljaž Sočan, mag. farm., 14. 11. 2019

Zagovor bo v četrtek, 14. novembra 2019 ob 16. uri, v predavalnici P1/ pritličje fakultete.
Naslov disertacije: »Razvoj in vrednotenje novih postopkov za radiooznačevanje krvotvornih matičnih celic«

Mentorica: asist. dr. Tanja Gmeiner
Somentor: izr. prof. dr. Urban Švajger

Znanstveno področje: farmacija

Prof.dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja UL FFA