logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Alenka Premuš Marušič, mag. farm., 12. 4. 2017

Javni zagovor bo v sredo, 12. 4.  2017 ob 17. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana. 

Mentor: prof. dr. Aleš Mrhar
Somentor: prof. dr. Danijel Petrovič

Znanstveno področje: farmacija

                 
Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo