logo_si

Vpisi v študijsko leto 2019/2020

VPISI V 1. LETNIK EM FARMACIJA

Vpisi v 1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija bodo v torek, 13. avgusta 2019 na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za farmacijo (UL FFA). Navodila za vpis v 1. letnik, bodo kandidatom poslana po pošti na naslov bivališča.

VPIS V 1. LETNIK UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA in UN KOZMETOLOGIJA

Vpisi v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska biomedicina in v     1. letnik univerzitetnega študijskega programa Kozmetologija bodo v sredo, 14. avgusta 2019 na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za farmacijo (UL FFA). Navodila za vpis v 1. letnik, bodo kandidatom poslana po pošti na naslov bivališča.

VPISI V DODATNO LETO (ABSOLVENTSKI STAŽ): EM FARMACIJA, UN  LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, UN KOZMETOLOGIJA, MAGISTRSKI ŠTUDIJ INDUSTRIJSKA FARMACIJA in MAGISTRSKI ŠTUDIJ LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

Vpisi v dodatno leto (absolventski staž) enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija, univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska biomedicina, univerzitetnega študijskega programa Kozmetologija, magistrskega študijskega programa Laboratorijska biomedicina in magistrskega študijskega programa Industrijska farmacija bodo od  ponedeljka, 26. avgusta, 2019 do ponedeljka, 30. septembra 2019. Vpisi bodo potekali elektronsko, vpisno dokumentacijo bodo študenti lahko poslali po pošti na naslov fakultete ali jo oddali v študentskem referatu. Natančna navodila bodo objavljena v sistemu VIS in na spletni strani po 15. 8. 2019.

Dodatno navodilo za vpis dodatnega leta (absolventskega staža) za EMFAR program

Navodilo za vpis dodatnega leta (absolventskega staža) v štud. l. 2019/20 – velja za študijski program EM Farmacija: študenti enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija, lahko ponavljajo in  koristijo dodatno leto (absolventski staž). Študenti, ki so ponavljali letnik pred štud. l. 2012/13, imajo pravico tudi do vpisa v dodatno leto (absolventski staž).

Dodatno navodilo za vpis dodatnega leta (absolventskega staža) za S1LBM, S1KOZ, S2INF in S2LBM program:

Navodilo za vpis dodatnega leta (absolventskega staža) v štud. l. 2019/20:  ponavljanje letnika in dodatno leto – velja za študijske programe: UN Laboratorijska biomedicina in    UN Kozmetologija) in druge stopnje (magistrski študij Industrijska farmacija in magistrski študij Laboratorijska biomedicina, v primeru, da je študent ponavljal letnik od vključno študijskega leta 2012/13 dalje, ni upravičen do vpisa v dodatno leto (absolventski staž).

 

Status študenta

Od vključno 15. 12. 2016 velja, da če študent diplomira na študijskem programu prve in druge stopnje pred iztekom študijskega leta, v katerem je vpisan, status študenta ohrani do 30. septembra. Sprememba je vezana na uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16), ki je začel veljati 15. 12. 2016.

Študent oziroma diplomant študija prve ali druge stopnje se po zaključku študijskega programa lahko odpove statusu študenta.

VPISI V 1. LETNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA INDUSTRIJSKA FARMACIJA in MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA LABORATORIJSKA BIOMEDICINA (2. stopnja)

Vpisi v 1. letnik magistrskega študijskega programa Industrijska farmacija in v 1. letnik magistrskega študijskega programa Laboratorijska biomedicina bodo v četrtek, 19. septembra 2019 na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za farmacijo (UL FFA).
Navodila za vpis v 1. letnik, bodo kandidatom poslana po pošti na naslov bivališča; prav tako tudi obvestilo o morebitni zavrnitvi v primeru omejitve vpisa.

VPISI V 1., 2., 3. letnik in dodatno leto (absolventski staž) INTERDISCIPLINARNEGA DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA BIOMEDICINA (3. stopnja)


Vpisi v 1. letnik:
Vpisi v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina (3. stopnja) bodo v torek, 17. septembra 2019 na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za farmacijo (UL FFA). Navodila za vpis v 1. letnik, bodo kandidati prejeli po pošti.
 
Vpisi v 2., 3. letnik in dodano leto (absolventski staž)
Vpisi v 2., 3. letnik in dodatno leto (absolventski staž) interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina (3. stopnja) bodo v ponedeljek, 23. septembra 2019 na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za farmacijo (UL FFA), navodila bodo študentom poslana preko sistema VIS.

VPISI V VIŠJE LETNIKE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV: EMŠ FARMACIJA, UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, UN KOZMETOLOGIJA, MAGISTRSKI ŠTUDIJ INDUSTRIJSKA FARMACIJA in MAGISTRSKI ŠTUDIJ LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

Vpisi v višje letnike:
- enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija, 
- univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska biomedicina,
- univerzitetnega študijskega programa Kozmetologija,
- magistrskega študijskega programa Laboratorijska biomedicina in
- magistrskega študijskega programa Industrijskega farmacija

se bodo začeli v ponedeljek, 26. avgusta 2019. Vpisi bodo potekali elektronsko preko sistema VIS. Vpisno obdobje bo trajalo od ponedeljka, 26. avgusta 2019 do ponedeljka, 30. septembra 2019. Natančna navodila bodo objavljena v sistemu VIS in na spletni strani po 15. 8. 2019.

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, pri čemer mora pred vpisom v tretji ali višji letnik opraviti tudi vse obveznosti letnika pred letnikom v katerega je trenutno vpisan.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK – štud. l. 2019/20

 

EMŠ FARMACIJA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za napredovanje v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 1. letnik.

VPIS IZ 2. → 3. LETNIK
Za napredovanje v 3. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 2. letnik.

VPIS IZ 3. → 4. LETNIK
Za napredovanje v 4. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 54 KT.

VPIS IZ 4. → 5. LETNIK
Za napredovanje v 5. letnik mora študent/ka opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 55 KT, med manjkajočimi obveznostmi ne sme biti predmeta Farmakologija.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar znese najmanj 30 KT.
Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom izkazani razlogi.UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 51 KT, vendar med manjkajočimi obveznostmi ne sme biti Celična biologija z genetiko.
Za izjemni vpis v 2. letnik se zahtevajo opravljene obveznosti najmanj 40 ECTS tekočega letnika, vendar med manjkajočimi obveznostmi ne sme biti Celična biologija z genetiko.

VPIS IZ 2. → 3. LETNIK
Za napredovanje v 3. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 1. in 60 KT za 2. letnik.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar znese najmanj 30 KT.
Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom izkazani razlogi.UN KOZMETOLOGIJA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za napredovanje v 2. letnik mora študent v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 1. letnik.

VPIS IZ 2. → 3. LETNIK
Za napredovanje v 3. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 55 KT za 2. letnik.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar znese najmanj 30 KT.
Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom izkazani razlogi.MAGISTRSKI ŠTUDIJ INDUSTRIJSKA FARMACIJA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za napredovanje v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti temeljnih predmetov ter enega izbirnega predmeta, kar pomeni 50 KT.
Za izjemni vpis v 2. letnik se zahtevajo opravljene obveznosti najmanj 40 ECTS tekočega letnika, vendar med manjkajočimi obveznostmi ne smejo  biti temeljni predmeti.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar znese najmanj 30 KT.
Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom izkazani razlogi.MAGISTRSKI ŠTUDIJ LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za napredovanje v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti temeljnih predmetov 1. letnika, kar pomeni 48 KT.
Za izjemni vpis v 2. letnik se zahtevajo opravljene obveznosti najmanj 40 ECTS tekočega letnika, vendar med manjkajočimi obveznostmi ne smejo biti temeljni predmeti.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar znese najmanj 30 KT.
Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom izkazani razlogi.

 

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!

 

Tanja Kadunc                                                               Prof. dr. Marko Anderluh
Vodja študentskega referata                                        Prodekan za študijsko področje