logo_si

Vpisi v dodatno leto - ABSOLVENTSKI STAŽ v študijskem letu 2018/19

Študente zadnjih letnikov študijskih programov obveščamo, da bodo vpisni listi za vpis v dodatno leto (absolventski staž) v štud. l. 2018/19 v sistemu VIS pripravljeni, v petek, 24. avgusta 2018.

Vpisno obdobje za vpis v dodatno leto (absolventski staž) bo trajalo od ponedeljka,    27. avgusta do petka, 31. avgusta 2018.

V sistemu VIS, v meniju izberite Vpis/Vpisni list. V kolikor želite prejemati SMS sporočila na vpisnem listu izberite možnost Obveščanje preko SMS. Naročanje na SMS obveščanje ni obvezno. Cena SMS obveščanja za štud. l. 2018/19 znaša: 5 evrov. Po vnosu vseh podatkov v bazo, vpisni list potrdite z gumbom Potrditev. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled in v kolikor so podatki točni, še enkrat izberite gumb Potrditev. V meniju izberite Tiskanje/Natisni, nato vpisni list preglejte in podpišite.

Pred vpisom morate imeti poravnane vse finančne obveznosti do fakultete.

Za vpis v dodatno leto (absolventski staž) v štud. l. 2018/19 morate obvezno upoštevati naslednje:

 

> Ponavljanje letnika (ali prepis študijskega programa) in VPIS DODATNEGA LETA (ABSOLVENTSKEGA STAŽA): v primeru ponavljanja letnika (če je študent ponavljal od vključno študijskega leta 2012/13 dalje), NI upravičen do vpisa dodatnega leta (absolventskega staža) v študijskih programih prve (UN Laboratorijska biomedicina in UN Kozmetologija) in druge stopnje (magistrski študij Industrijska farmacija in magistrski študij Laboratorijska biomedicina).

> Študenti enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija, pa lahko ponavljajo in koristijo dodatno leto (absolventski staž).

> Študenti, ki so ponavljali letnik pred štud. l. 2012/13, imajo pravico do vpisa dodatnega leta (absolventskega staža).

CELOTNO VPISNO DOKUMENTACIJO ZA VPIS POŠLJITE PO POŠTI NA NASLOV FAKULTETE:

 
FAKULTETA ZA FARMACIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI
Aškerčeva cesta 7
1000 Ljubljana
»Za vpis«

Dokumentacija mora vsebovati:

- izpolnjen in podpisan vpisni list,
- študentsko izkaznico,
- potrdilo o plačilu vpisnine (račun boste prejeli v sistemu VIS, pod Moji
  podatki - Moje finance) in
- izpolnjen papirnati indeks.
 
V indeks vpišite:  Visokošolski zavod: UL FFA
   Študijski program, ki ga vpisujete
   Smer: /
   Letnik: dodatno leto
   Študijsko leto: 2018/19

V kolikor potrebujete, pošljite v vpisni dokumentaciji še obvestilo, da vam pošljemo obrazec »Vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice«. Po prejemu v obrazec vpišite še Podatke o relaciji prevoza.

Po prejemu vpisne dokumentacije bo študentski referat preveril izpolnjevanje vpisnih pogojev in potrdil vpisni list. Po pošti boste prejeli vse dokumente, ki ste jih priložili za vpis ter tudi potrdila o vpisu (5 kom). V kolikor potrebujete potrdilo o opravljenih obveznostih, le to napišite in boste potrdilo prejeli v vpisni dokumentaciji.

Ob prejemu dokumentacije z naslova fakultete, preverite v sistemu VIS, če je vpis v vaši aplikaciji izveden.

V kolikor boste imeli težave z vpisom, se obrnite na sodelavce v študentskem referatu:
- za program EM Farmacija: na go. Polono Škulj, e-poša: polona.skulj@ffa.uni-lj.si, tel.: 01 47 69 511,
- za program S1 LBM in S2 LBM: na go. Matejo Terčič, e-pošta: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si, tel.: 01 47 69 514 in
- za program S1 KOZ in S2 INF: na g. Urbana Jernejčiča, e-pošta: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si, tel. 01 47 69 628.

Študenti prvostopenjskega študijskega programa Laboratorijska biomedicina in Kozmetologija, ki boste študij nadaljevali na 2. st. v štud. l. 2018/19, se v dodatno leto ne vpisujte.

 

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!

 

Tanja Kadunc                                                                    Prof. dr. Marko Anderluh
Vodja študentskega referata                                             Prodekan za študijsko področje