logo_si

Vpisi v dodatno leto (absolventski staž) v študijskem letu 2016/17

Študente obveščamo, da so vpisni listi za vpis v dodatno leto v štud. l. 2016/17 v sistemu VIS že pripravljeni in da jih lahko izpolnite. V meniju izberite Vpis/Vpisni list. V kolikor želite prejemati SMS sporočila na vpisnem listu izberite možnost Obveščanje preko SMS. Naročanje na SMS obveščanje ni obvezno. Cena SMS obveščanja za štud. l. 2016/17 znaša: 5 evrov. Po vnosu vseh podatkov v bazo, vpisni list potrdite z gumbom Potrditev. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled in v kolikor so podatki točni, še enkrat izberite gumb Potrditev. V meniju izberite Tiskanje/Natisni, nato vpisni list preglejte in podpišite.

Za vpis v dodatno leto v štud. l. 2016/17 morate obvezno upoštevati naslednje:  
>  ponavljanje letnika (ali prepis študijskega programa) in VPIS DODATNEGA LETA: v primeru ponavljanja letnika (če je študent ponavljal od vključno študijskega leta 2012/13 dalje), ni upravičen do vpisa dodatnega leta v študijskih programih prve (UN Laboratorijska biomedicina in UN Kozmetologija) in druge stopnje (magistrski študij Industrijska farmacija in magistrski študij Laboratorijska biomedicina).

Študenti enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija, pa lahko ponavljajo in koristijo dodatno leto.

Študenti, ki so ponavljali letnik pred štud. l. 2012/13, imajo pravico do vpisa dodatnega leta.

Vpisi v dodatno leto enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija bodo v torek, 30. avgusta, 2016, od 14. do 16.00 ure v predavalnici P8 (dvoriščna stavba, Aškerčeva cesta 9).

Vpisi v dodatno leto univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska biomedicina, univerzitetnega študijskega programa Kozmetologija, magistrskega študijskega programa Laboratorijska biomedicina in magistrskega študijskega programa Industrijska farmacija bodo v sredo, 31. avgusta 2016, od 14.00 do 16.00 ure v predavalnici P8 (dvoriščna stavba, Aškerčeva cesta 9).

S seboj prinesite:
-    vpisni list,
-    indeks (v indeks vpišite štud. l. 2016/17 in letnik: dodatno leto),
-    študentsko izkaznico,
-    potrdilo o plačani vpisnini (račun prejmete po e-pošti),
-    v kolikor potrebujete, prinesite še izpolnjen obrazec za LPP (obrazec je dostopen na spletni strani avtobusnih prevoznikov).

Pred vpisom morate imeti poravnane vse finančne obveznosti do fakultete.

V primeru upravičene zadržanosti, vas lahko na podlagi lastnoročno podpisanega pooblastila vpiše druga oseba.

Študenti prvostopenjskega študijskega programa Laboratorijska biomedicina in Kozmetologija, ki boste študij nadaljevali na 2. st. v štud. l. 2016/17, se v dodatno leto ne vpisujte.

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!