logo_si

Vpisi na interdisciplinarni doktorski študijski program »BIOMEDICINA« v študijskem letu 2019/2020

Vpisi v 1. letnik

Vpisi v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo v torek, 17. 9. 2019, od 9:00 do 11:00 ure v študentskem referatu na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva cesta 9, 1000 Ljubljana (visoko pritličje – desno). Navodila za vpis bodo kandidatom poslana po e-pošti.

Vpisi v 2. letnik

Vpisi v 2. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo v ponedeljek, 23. 9. 2019, od 9:00 do 13:00 ure v študentskem referatu, Aškerčeva 9 (visoko pritličje – desno) na Fakulteti za farmacijo. Študenti, ki izpolnijo pogoj za vpis v 2. letnik morajo poslati na e-naslov: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise.

Priloga: obrazec o opravljenih obveznostih doktorskega študija Biomedicina za vpis v 2. letnik.

Pogoj za vpis 2. letnik:

 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.

Vpisi v 3. letnik

Vpisi v 3. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo v ponedeljek, 23. 9. 2019, od 9:00 do 13:00 ure v študentskem referatu, Aškerčeva 9 (visoko pritličje – desno) na Fakulteti za farmacijo. Študenti, ki izpolnijo pogoj za vpis v 3. letnik morajo poslati na e-naslov: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise.

Priloga: obrazec o opravljenih obveznostih doktorskega študija Biomedicina za vpis v 3. letnik in poročilo o opravljenem raziskovalnem delu.Pogoj za vpis 3. letnik:

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik so opravljene vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika.

Vpisi v dodatno leto

Vpisi v dodatno leto interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo v ponedeljek, 23. 9. 2019, od 9:00 do 13:00 ure v študentskem referatu, Aškerčeva 9 (visoko pritličje – desno) na Fakulteti za farmacijo. Študenti, ki želijo vpisati dodatno leto, morajo poslati na e-naslov: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise.

PONOVNI VPIS V 1. in 2. LETNIK:

Ponovni vpisi v 1. in 2. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo v ponedeljek, 23. 9. 2019, od 9:00 do 13:00 ure v študentskem referatu, Aškerčeva 9 (visoko pritličje – desno) na Fakulteti za farmacijo. Študenti, ki izpolnijo pogoj za ponovni vpis, morajo poslati na e-naslov: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise.

Pogoj za ponavljanje 1. letnika

je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 20 KT iz individualno raziskovalnega dela.Pogoj za ponavljanje 2. letnika

so opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika.Pred vpisom v višji letnik morate imeti poravnane vse finančne obveznosti predhodnega letnika/letnikov.


Predstavitveni zbornik Biomedicina in informacije v zvezi s študijem so objavljeni na spletni strani UL in FFA: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/podatki/ .
Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!


                                                                                                                            Tanja Kadunc
                                                                                                              Vodja študentskega referata