logo_si

​​Zbiranje prijav za študentske izmenjave v okviru CEEPUS mreže CIII-SI-0611: Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders za letni semester 2019/20


CEEPUS                             Danube


Fakulteta za farmacijo ima v okviru CEEPUS mreže CIII-SI-0611: Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders, ki jo koordinira prof. dr. Janja Marc, za študijsko leto 2019/20 odobrenih 11 mesecev gostovanj na šestih univerzah, ki so članice te mreže:

  - Fakulteta za farmacijo in biokemijo, Univerza v Zagrebu, Hrvaška
  - Fakulteta za farmacijo, Univerza v Beogradu, Srbija
  - Inštitut za farmacevtska znanosti, Univerza v Graz-u, Avstrija
  - Fakulteta za medicino, Univerza v Pecz-u, Madžarska
  - Medicinska fakulteta Hradec Kralove, Charles univerza, Češka
  - Fakulteta za farmacijo, Univerza v Sarajevu, BiH

Če vas udeležba na CEEPUS izmenjavi zanima, se oglasite pri prof. Janji Marc (v petek, 11.10. ob 9.30 ali v ponedeljek, 14.10. ob 13.00. ali preko elektronske pošte janja.marc@ffa.uni-lj.si). Rok za prijavo je  20. 10. 2019. Več na informacij lahko dobite na spletni strani https://www.ceepus.info/.

Minimalni pogoji za izmenjavo

 

Študent mora imeti v času prijave na študijsko izmenjavo in v času študijske izmenjave status študenta na UL FFA. Na izmenjavo za namen študija lahko gredo le študentje, ki so zaključili najmanj prvi letnik študija.

Merila za ocenjevanje vlog

1. Dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj (do 10 točk).
2. Motivacijsko pismo (v obsegu do 2 strani A4, v katerem študent navede podatke od a. do d. in pojasni svoje  razloge za izmenjavo in konkretno destinacijo) in razgovor s koordinatorico mreže (do 10 točk).

Elementi ocenjevanja, ki jih navedite v motivacijskem pismu:

a) Letnik študija (število točk je enako letniku študija ob prijavi)
   - EM FAR (do 5 točk)
   - S1 LBM in S1 KOZ (do 3 točke)
   - S2 LBM in S2 INF (do 5 točk)
b) Redno napredovanje med letniki (do 1 točke)
c) Znanje jezika gostujoče institucije* (do 2 točki)
d) Prejete nagrade in pohvale, izvenštudijske dejavnosti* (do 2 točki).