logo_si

Študentske CEEPUS štipendije za letni semester 2019/20

Razpisane so študentske CEEPUS štipendije za  letni semester 2019/20 v trajanju od 1-3 mesecev na naslednjih univerzah: Graz, Szeged, Beograd, Gdansk, Sarajevo in Bratislava.

Interesenti naj se zglasijo pri prof. S. Srčiču.

Rok prijave: 30. oktober 2019