logo_si

Sklep rektorja COVID-19 z dne 18.03.2020

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, vas obveščamo o sklepu o podaljšanju veljavnosti vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani. Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 13. 4. 2020.