logo_si

Seja Komisije za študijsko področje, 14. 2. 2017

Obveščamo vas, da bo seja Komisije za študijsko področje v torek, 14. 2. 2017.
Rok za oddajo vlog je do torka, 7. 2. 2017 do 10:00 ure (ne glede na način dostave).
Vlogo napišete sami, obrazec  ni predpisan in jo do roka oddate v študentski referat (dvorišča stavba, visoko pritličje – desno, Aškerčeva cesta 9).


Tanja Kadunc                                                                           prof. dr. Aleš Obreza
Vodja študentskega referata                                                    Prodekan za študijsko področje