logo_si

Rok za dokončanje »starih« oz. predbolonjskih študijskih programov je 30.9.2016

Študente »starih« oz. predbolonjskih študijskih programov (10-semestrski študijski program UP Farmacija, VSP Laboratorijska biomedicina in doktorski študijski program Biomedicina) obveščamo, da morajo študij zaključiti do 30. septembra 2016. Pri tem je potrebno upoštevati tudi roke za prijavo teme za sejo senata. Študenti, ki so brez statusa več kot dve leti in še niso oddali vlogo za nadaljevanje študija, morajo pred prijavo teme, oddati še vlogo na Komisijo za študijsko področje za nadaljevanja študija.
Po tem roku, 30.9.2016, študija po »starih« oz. predbolonjskih programih ne bo več mogoče zaključiti. Prof. dr. Aleš Obreza
Prodekan za študijsko področje