logo_si

Rektorjeva nagrada za Naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2019

ZAKAJ SE PRIJAVITI?


• NAGRADNI SKLAD 6000 EUR za najboljše tri inovacije. V aprilu bo rektor Univerze v Ljubljani dr. Igor Papič prvemu od treh finalistov podelil nagrado 3000 EUR, drugemu 2000 EUR in tretjemu 1000 EUR.

• DELAVNICE oblikovanja poslovne ideje, zaščite intelektualne lastnine, nastopanja ter predstavitve ideje pred strokovno komisijo (pitching).

 OCENA komercialnega potenciala ideje.

• Najboljši boste imeli možnost vstopiti v program Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja (LUI), kjer vam bomo pomagali pridobiti finančne vire ter dostop do investitorjev in gospodarstvenikov.


KDO SE LAHKO PRIJAVI?

• Zaposleni, raziskovalci ali pedagoški delavci na Univerzi v Ljubljani,
• študenti Univerze v Ljubljani ter
• alumni Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od zaključka študija ni minilo več kot tri leta.
Člani skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študenti drugih univerz, vendar mora vodja skupine v tem primeru izpolnjevati zgornje pogoje.


POMEMBNI DATUMI

• Do vključno 3. marca, do 23.59 ure je rok za oddajo prijav. Svoje inovacije prijavite prek spletnega obrazca.

• Od 11. do 29. marca bodo potekale pripravljalne delavnice: Oblikuj poslovno idejo, Kratka predstavitev (pitch), Zaščita intelektualne lastnine in Trening predstavitve ideje.
 
• Od 3. do 5. aprila bo potekal izbor osmih finalistov - predstavitev finalistov pred ožjo strokovno komisijo.
 
• 10. aprila bodo potekale predstavitve osmih finalistov pred razširjeno komisijo in izbor zmagovalcev (predstavniki iz gospodarstva, investitorji, startup podjetniki, predstavniki raziskovalnih institucij).
 
• 17. april bo potekala predstavitev vseh osmih finalistov, razglasitev zmagovalcev in podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo na Univerzi v Ljubljani.


POGOJI SODELOVANJA
Na natečaj lahko prijavite inovacije, za katere:

• prijavitelji nimate do dneva prijave na natečaj izdanega nobenega računa za prodajo produktov, storitev ali intelektualne lastnine ali sklepa o pridobitvi nepovratnih sredstev s širšega področja delovanja ideje (o skladnosti področja določi komisija, določena s strani rektorja);
• prijavitelji do vključno 3. marca 2019 niste bili člani podjetniških timov, vključenih v subjekte podpornega okolja (podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki).


MERILA ZA OCENJEVANJE

• jasnost opisa ideje,
• inovativnost projekta,
• tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
• raven tveganja glede na ocenjen tržni izplen,
• velikost tržnega potenciala,
• izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
• kakovost ekonomike projekta,
• kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
• primernost tima za izvedbo projekta,
• kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
• razvitost inovacije,
• vpliv na izboljšanje kakovosti življenja,
• družbena odgovornost projekta,
• projekt ni v nasprotju z etiko in moralo
• in petminutna predstavitev ideje.

Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani izvaja Ljubljanski univerzitetni inkubator  v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani.

VPRAŠANJA
Elektronski naslov: info@lui.uni-lj.si
Telefon: 01 620 34 82