logo_si

Razpis Erasmus+ SMS 2021-2022: rok 7. 3. 2021

Odprt je javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2021-2022. Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2021 do najkasneje 30. septembra 2022.

Prijavo oddajte preko VIS 1/2 UL FFA, v zavihku Študijske zadeve – Prijava na izmenjavo – Prijava outgoing – študijsko leto 2021/2022. Pri prijavi upoštevajte nova merila za izbor. Ob prijavi oddajte motivacijsko pismo v angleškem jeziku, dokazila o znanju tujih jezikov in preglednico Merila za izbor skupaj s Seznamom obštudijskih dejavnosti in njihovim točkovanjem, ki vam ga izda ŠS FFA. Obštudijske dejavnosti, ki niso na seznamu navedite v motivacijskem pismu. Po oddaji v VIS, vlogo, motivacijsko pismo, dokazila in preglednico Merila za izbor skupaj s Seznamom obštudijskih dejavnosti in njihovim točkovanjem natisnite, podpišite in oddajte v študentskem referatu!

V primeru, da sta dva (ali več) študenta, ki sta kandidirala za isto mesto, ocenjena z enakim številom točk, je izbran študent, ki ima po presoji odbora v sestavi: prodekan za mednarodno sodelovanje in prodekan za študijsko področje bolje izkazane osebne razloge in motiv za izmenjavo in destinacijo. O izboru bo UL FFA obvestila Univerzitetno službo za mednarodno sodelovanje UL in izbrane kandidate.


Rok za oddajo vlog je na UL FFA je 7. 3. 2021.