logo_si

Razpis AEN, MAUI, REARI-RJ: rok za prijavo je 10. 2. 2020

Obveščamo vas o razpisu za študentske izmenjave za študijsko leto 2020 - 21 s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in letos prvič REARI-RJ (Brazilija).

Rok za prijavo je 10. 2. 2020. Razpis je objavljen tudi na spletni strani https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/. Prijave zbirajo v Službi za mednarodno sodelovanje UL.

Več informacij lahko študentje najdejo na spletnih straneh:
AEN http://www.aen-online.com/
MAUI http://www.midamericauniversities.org/
REARI-RJ http://www.reari-rj.org/index.php/en/