logo_si

PREŠERNOVE NAGRADE 2018

Študenti predložijo dela za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2017/18 najkasneje do torka 10. julija 2018. Dela (s prilogami) oddajo v Študentskem referatu (Aškerčeva 9, visoko pritličje - desno, soba štev. 1).

V natečaju za Prešernove nagrade lahko konkurirajo (do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija):

- raziskovalne naloge študentov s področij, ki jih pokriva UL FFA in so bile izdelane in oddane v pregled do 10.7. tekočega leta,
- diplomske naloge prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov na UL FFA, ki so bile do 10.7. tekočega leta ocenjene z zaključno oceno: odlično.

Pri oddaji nalog je potrebno dosledno upoštevanje navodil.