logo_si

Prešernove nagrade 2017

Študenti predložijo dela za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2016/17 najkasneje do ponedeljka 10. julija 2017. Dela (s prilogami) oddajo v Študentskem referatu (Aškerčeva 9, visoko pritličje - desno, soba štev. 1).

V natečaju za Prešernove nagrade lahko konkurirajo (do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija):
  • raziskovalne naloge študentov s področij, ki jih pokriva UL FFA in so bile izdelane in oddane v pregled do 10.7. tekočega leta.
  • diplomske naloge prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov na UL FFA, ki so bile do 10.7. tekočega leta ocenjene z zaključno oceno: odlično.

Pri oddaji nalog je potrebno dosledno upoštevanje navodil