logo_si

Poročilo ob zaključku mednarodne CEEPUS poletne šole 2016

Mednarodno CEEPUS poletno šolo 2016, ki je potekala od 17. do 23. avgusta 2016 v Ljubljani, je organizirala mreža CIII-SI-0611-05-1516: »Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders« (koordinator prof.dr. Janja Marc) v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo, Univerze v Ljubljani. Šola je potekala v prostorih Fakultete za farmacijo in Dijaškega doma Ivana Cankarja v Ljubljani. Sodelovalo 56 udeležencev iz 6 držav (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Češka in Avstrija), od tega 10 učiteljev oziroma asistentov in 46 dodiplomskih in podiplomskih študentov laboratorijske biomedicine, medicinske biokemije, farmacije in medicine.
CEEPUS_2016_slika2
Glavna tema poletne šole so bile maligne bolezni. Predavanja so potekala v dopoldanskem času, ki jim je sledilo projektno delo študentov v skupinah, pod vodstvom tutorjev. V večernem času smo organizirali dve delavnici.

Študente smo prvi dan poletne šole razvrstili v 7 nacionalno mešanih skupin in vsaki skupini dodelili temo iz področja malignih bolezni, ki so jo obravnavali tekom poletne šole. V štirih dnegh je tako vsaka skupina pripravila 30 minutno predstavitev svoje teme, ki je vključevala epidemiologijo, molekularne osnove, diagnostiko in terapijo izbrane maligne bolezni. Svoje delo so zadnji dan poletne šole predstavili pred komisijo, ki je njihovo delo ocenila. Poleg tega so študenti pripravili tudi razširjeni povzetek svoje predstavitve, ki bo objavljen v e-zborniku poletne šole. Za te aktivnosti na poletni šoli lahko udeleženci pridobijo 3 ECTS.

Poskrbljeno je bilo tudi za druženje udeležencev poletne šole. Prvi dan poletne šole smo organizirali spoznavni večer, drugi večer pa so udeleženci predstavili svoje države s kratkimi predstavitvami, kvizom in s tipičnimi nacionalnimi izdelki. Organizirali smo tudi ogled Ljubljane, kopanje na bazenu Kolezija, tečaj SUPanja po Ljubljanici ter zaključno večerjo.

Na koncu šole so udeleženci izpolnili ankete z vprašanji o izvedbi šole. Večina udeležencev je pohvalila tako program – kvaliteto predavanj in delavnic ter družabni program, kot tudi organizacijo šole.

Ocenjujemo, da je bila organizacija poletne šole zelo uspešna in verjamemo, da so se udeleženci vrnili domov z novimi znanji, pa tudi z novimi poznanstvi in z lepimi spomini na Ljubljano in Slovenijo.


Ljubljana, 12. september 2016Organizacijski komite CEEPUS poletne šole 2016

asist.dr. Irena Prodan Žitnik, predsednica
prof.dr. Janja Marc
asist.dr. Tilen Kranjc
Klemen Kodrič