logo_si

Odprt je javni razpis SMP in SMS v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021

Odprt je naknadni javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2020/2021 in javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2020/2021. 

Prijavo oddajte preko VIS 1/2 UL FFA, v zavihku Študijske zadeve – Prijava na izmenjavo – Prijava outgoing – študijsko leto 2020/2021. Pri prijavi upoštevajte nova merila za izbor. Ob prijavi oddajte tudi motivacijsko pismo v angleškem jeziku, dokazila o znanju tujih jezikov in preglednico Merila za izbor skupaj s Seznamom obštudijskih dejavnosti in njihovim točkovanjem, ki vam ga izda ŠS FFA. Obštudijske dejavnosti, ki niso na seznamu navedite v motivacijskem pismu. Po oddaji v VIS, vlogo, motivacijsko pismo, dokazila in preglednico Merila za izbor skupaj s Seznamom obštudijskih dejavnosti in njihovim točkovanjem natisnite, podpišite in oddajte v študentskem referatu!

V primeru, da sta dva (ali več) študenta, ki sta kandidirala za isto mesto, ocenjena z enakim številom točk, je izbran študent, ki ima po presoji odbora v sestavi: prodekan za mednarodno sodelovanje in prodekan za študijsko področje bolje izkazane osebne razloge in motiv za izmenjavo in destinacijo.

O izboru bo UL FFA obvestila Službo za mednarodno sodelovanje UL in prijavljene kandidate.

Rok za oddajo vlog je
- prijava na naknadni razpis za študij (SMS) – 5. 10. 2020.
- prijava na redni razpis za prakso (SMP) – 5. 11. 2020.