logo_si

Oddaja prošenj preko sistema VIS za Komisijo za študijsko področje - 13. 9. 2018

Študente obveščamo, da preko sistema VIS oddajo prošnjo za Komisijo za študijsko področje, ki bo v četrtek, 13. septembra 2018.

Vloge za Komisijo za študijsko področje oddate preko sistema VIS najpozneje do petka, 7. 9. 2018 do 24:00 ure. Podpisana vloga z dokazili pa mora biti oddana najpozneje do ponedeljka, 10. 9. 2018 do 10:00 ure v študentskem referatu (dvoriščna stavba, Aškerčeva 9, visoko pritličje, desno); ne glede na način dostave. Po tem roku vlog ne bomo več sprejemali. Vloga oddana le preko sistema VIS, ne bo obravnavana.

Navodilo za oddajo prošnje:

- v sistemu VIS v meniju izberete PROŠNJE in nato izberete: 
   > Prošnja za nadaljevanje oz. mirovanje ali
   > Prošnja za podaljšanje dodatnega leta
- v nadaljevanju izberete Vzrok ter napišite utemeljitev in navedite priloge, ki jih prilagate.
- nato kliknete na Oddaj in natisni prošnjo.

V primeru, da želite oddati drugo vrsto prošnje, ki jo ni v sistemu VIS; prošnjo napišete sami in jo do roka, do ponedeljka, 10. 9. 2018 do 10:00 ure, oddate v študentskem referatu (dvoriščna stavba, Aškerčeva 9, visoko pritličje, desno).

Vloge za izjemni vpis v višji letnik se bodo oddale po 10. 9. 2018 in bodo obravnavane na drugi seji komisije v septembru 2018 (obvestilo bo še objavljeno). Za ponovni vpis v letnik prošnje ni potrebno oddati, navodilo bo objavljeno na spletni strani. 

Podpisana prošnja z dokazili mora biti poslana do ponedeljka, 10. 9. 2018 do 10:00 ure v študentski referat.

Študenti bodo o sklepih komisije obveščeni preko sistema VIS in po pošti.

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!          Tanja Kadunc                                                                                                    prof. dr. Marko Anderluh
Vodja študentskega referata                                                                             Prodekan za študijsko področje