logo_si

Obvestilo študentom: Dvig sklepov Komisije za študijsko področje z dne 23.9.2015

Obveščamo vas, da bodo sklepi Komisije za študijsko področje z dne 23.9.2015, v kolikor je bila vloga poslana preko sistema VIS, objavljeni v sredo, 23.9.2015 ob 15:00 uri preko VISa. Navodilo za dostop do sklepov:
V sistemu VIS izberite v meniju:
PROŠNJE
¦ Pregled prošenj in pritožb Če je študent oddal prošnjo preko sistema VIS in preko sistema NI dobil odgovora, mora sklep dvigniti v študentskem referatu v četrtek, 24.9.2015, od 14:00 do 15:00 ure, v primeru, da sklep ne bo prevzet, bo poslan po pošti.
Vsi ostali študenti, ki prošnje niso oddali preko sistema, morajo sklep dvigniti v študentskem referatu v četrtek, 24.9.2015, od 14:00 do 15:00 ure, v primeru, da sklep ne bo prevzet, bo poslan po pošti. Študente, ki jim je bil odobren vpis v višji letnik, obveščamo, da morajo čim preje poslati VPISNO DOKUMENTACIJO (izpolnjen in podpisan vpisni list, študentsko izkaznico, potrdilo o plačilu vpisnine in izpolnjen papirnati indeks) na naslov FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: ZA VPIS.
Vpisno dokumentacijo lahko oddate tudi v študentskem referatu (kuverto z dokumentacijo oddate v škatlo ZA VPIS). Vpisna dokumentacija mora biti na FFA najpozneje do srede, 30.9.2015 do 10:00 ure (ne glede na način dostave).

Lepo pozdravljeni!
Študentski referat Fakultete za farmacijo