logo_si

Obvestilo o vpisih na interdisciplinarni DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA v študijskem letu 2015/16

VPISI V 1. LETNIK
Vpisi v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo v petek, 25.9.2015, od 9:00 do 10:00 ure v predavalnici P5 (II. nadstropje). Navodila za vpis bodo kandidatom poslana po pošti.

VPISI V 2. LETNIK
Vpisi v 2. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo v petek, 25.9.2015, od 11:00 do 14:00 ure v predavalnici P5 (II. nadstropje). Študenti, ki izpolnijo pogoj za vpis v 2. letnik morajo poslati na e-naslov: mateja.tercic(at)ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise.
Priloga: in .
Pogoj za vpis 2. letnik:
Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.

VPISI V 3. LETNIK

Vpisi v 3. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo v petek, 25.9.2015, od 11:00 do 14:00 ure v predavalnici P5 (II. nadstropje). Študenti, ki izpolnijo pogoj za vpis v 3. letnik morajo poslati na e-naslov: mateja.tercic(at)ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise.
Priloga: in .
Pogoj za vpis 3. letnik:
Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik so opravljene vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika.

VPISI V DODATNO LETO
Vpisi v dodatno leto interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo v petek, 25.9.2015, od 11:00 do 14:00 ure v predavalnici P5 (II. nadstropje). Študenti, ki želijo vpisati dodatno leto, morajo poslati na e-naslov: mateja.tercic(at)ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise.

PONOVNI VPIS V 1. in 2. LETNIK
Ponovni vpisi v 1. in 2. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo v petek, 25.9.2015, od 11:00 do 14:00 ure v predavalnici P5 (II. nadstropje). Študenti, ki izpolnijo pogoj za ponovni vpis, morajo poslati na e-naslov: mateja.tercic(at)ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise.
Pogoj za ponavljanje 1. letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 20 KT iz individualno raziskovalnega dela.
Pogoj za ponavljanje 2. letnika so opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika.

Pred vpisom v višji letnik morate imeti poravnane vse finančne obveznosti predhodnega letnika/letnikov.

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!

V Ljubljani, 7.9.2015

                            Tanja Kadunc
                         Vodja študentskega referata