logo_si

Obvestilo: Dvig sklepov Komisije za študijsko področje z dne 26. 9. 2016

Obveščamo vas, da bodo sklepi Komisije za študijsko področje z dne 26. 9. 2016, v kolikor je bila vloga poslana preko sistema VIS, objavljeni v torek, 27. 9. 2016 ob 12:00 uri preko VISa.

Navodilo za dostop do sklepov:
V sistemu VIS izberite v meniju:
PROŠNJE
■ Pregled prošenj in pritožb

Če je študent oddal prošnjo preko sistema VIS in preko sistema NI dobil odgovora, mora sklep dvigniti v študentskem referatu (dvoriščna stavba, Aškerčeva 9, visoko pritličje – desno) v torek, 27 .9. 2016, od 12:00 do 14:00 ure, v primeru, da sklep ne bo prevzet, bo poslan po pošti.

Vsi ostali študenti, ki prošnje niso oddali preko sistema, morajo sklep dvigniti v študentskem referatu v torek, 27. 9. 2016, od 12:00 do 14:00 ure, v primeru, da sklep ne bo prevzet, bo poslan po pošti.

Navodilo za študente, ki jim je odobren izjemni vpis v višji letnik v štud. l. 2016/17
Študenti, ki bodo prejeli sklep, da jim je odobren izjemni vpis v višji letnik, morajo čim preje poslati VPISNO DOKUMENTACIJO: izpolnjen in podpisan vpisni list, študentsko izkaznico, potrdilo o plačilu vpisnine in izpolnjen papirnati indeks) na naslov FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: ZA VPIS.
Navodilo za vpise je objavljeno na spletni strani: Vpisi v višje letnike in ponovni vpis v letnik v študijskem letu 2016/17: od 1. do 30. 9. 2016.

Vpisno dokumentacijo lahko oddate tudi v študentskem referatu (kuverto z dokumentacijo oddate v škatlo ZA VPIS). Vpisna dokumentacija mora biti na FFA najpozneje do četrtka, 29.9.2016 do 12:00 ure (ne glede na način dostave).

Lepo pozdravljeni!                
Študentski referat Fakultete za farmacijo