logo_si

Obvestilo – dvig sklepov Komisije za študijsko področje z dne 21.9.2018

Obveščamo vas, da bodo sklepi Komisije za študijsko področje z dne 21.9.2018, v kolikor je bila vloga poslana preko sistema VIS, objavljeni v petek, 21.9.2018 po 19.00 uri preko VISa.

Navodilo za dostop do sklepov

V sistemu VIS izberite v meniju:

PROŠNJE

■ Pregled prošenj in pritožb

Če je študent oddal prošnjo preko sistema VIS in preko sistema NI dobil odgovora, mora sklep dvigniti ponedeljek, 24.9.2018, od 12:00 do 13:00 ure, v primeru, da sklep ne bo prevzet, bo ta dan poslan po pošti.

Vsi ostali študenti, ki prošnje niso oddali preko sistema, morajo sklep dvigniti v študentskem referatu v ponedeljek, 24.9.2018, od 13:00 do 14:00 ure, v primeru, da sklep ne bo prevzet, bo ta dan poslan po pošti.


Navodilo za študente, ki jim je odobren izjemni vpis v višji letnik v štud. l. 2018/19.

 

Študenti, ki bodo prejeli sklep, da jim je odobren izjemni vpis v višji letnik, morajo čim prej poslati VPISNO DOKUMENTACIJO: izpolnjen in podpisan vpisni list, študentsko izkaznico, potrdilo o plačilu vpisnine in izpolnjen papirnati indeks (velja za gen., ki je še imela papirnati indeks) na naslov FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: ZA VPIS.

Navodilo za vpise je objavljeno na spletni strani, pod Študij – Obvestila – Vpisi v višje letnike in ponovni vpis v letnik v štud. l. 2018/19.

Vpisno dokumentacijo lahko oddate tudi v študentskem referatu (kuverto z dokumentacijo oddate v škatlo ZA VPIS). Vpisna dokumentacija mora biti na FFA najpozneje do srede, 26.9.2018 do 12:00 ure (ne glede na način dostave).


Lepo pozdravljeni!
Študentski referat Fakultete za farmacijo