logo_si

Nina Habjanič, mag. farm., zagovor doktorske disertacije, 7. 1. 2020

Javni zagovor doktorske disertacije z naslovom »Biofarmacevtsko in klinično vrednotenje generičnega mazila s kalcipotriolom in betametazonom« bo potekal v torek, 7. januarja 2020 ob 13. uri, v predavalnici PD - predavalnica na dvorišču.

Mentorica: izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos
Somentorica: znan. sod. dr. Katja Kristan
Znanstveno področje: farmacija

Vabljeni.

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan dekanja UL FFA