logo_si

Komisija za študijsko področje – november 2019: obravnava vlog za dodelitev statusa in ostalih vlog

Komisija za študijsko področje

Obveščamo vas, da morate oddati vlogo z dokazili za Komisijo za študijsko področje, ki bo v mesecu novembru, do srede, 30. oktobra 2019 do 10:00 ure (ne glede na način dostave) na UL FFA (študentski referat - dvorišča stavba, visoko pritličje – desno, Aškerčeva cesta 9).

Tanja Kadunc                                                                                                       Prof. dr. Marko Anderluh
Vodja študentskega referata                                                                                Prodekan za študijsko področje