logo_si

Komisija za študijsko področje, 23.9.2016 – obravnava vlog za izjemni vpis v višji letnik 2016/17

Študente obveščamo, da preko sistema VIS oddajo prošnjo za Komisijo za študijsko področje, ki bo v petek, 23.9.2016.
Vloge za Komisijo za študijsko področje oddate preko sistema VIS, od torka, 13.9.2016 do najpozneje, ponedeljka, 19.9.2016 do 24:00 ure. Podpisana vloga z dokazili pa mora biti oddana najpozneje do torka, 20.9.2016 do 10:00 ure v študentskem referatu, ne glede na način dostave. Vloga oddana le preko sistema VIS, ne bo obravnavana. Po tem roku vlog ne bomo več sprejemali.

Navodilo za oddajo prošnje:
- v sistemu VIS izberite v meniju PROŠNJE in nato izberete:
- vnos prošnje in izberete pravo prošnjo, sistem ponudi:    
    → Prošnje ob vpisu – 1. Izjemni vpis v višji letnik*
    → Prošnje ob vpisu – 2. Izjemni vpis v višji letnik
    → Prošnje za nadaljevanje oz. mirovanje
    → Prošnje - drugo

*Op. – pri prošnjah za 1. Izjemni vpis ni potrebno prilagati dokazil.

Navedite vzrok, utemeljitev in ustrezno navedite priloge, ki jih prilagate prošnji ter nato kliknite Oddaj in natisni prošnjo.


»PRAVILNIK O ŠTUDIJSKEM REDU FFA (38. člen)«
Študent napreduje v višji letnik, če izpolni pogoje, določene s študijskim programom. Pogoji za napredovanje so objavljeni tudi v seznamu predavanj za tekoče študijsko leto.
Komisija za študijsko področje lahko skladno z določbami tega pravilnika in Statuta UL dovoli napredovanje tudi v primeru, ko študent ni zadostil vsem zahtevanim pogojem, če ugotovi, da za to obstajajo upravičeni in izkazani razlogi, ki so v vzročni zvezi z neizpolnitvijo obveznosti. Komisija pri določitvi upošteva tudi dosežen uspeh študenta pri opravljenih študijskih obveznostih in možnosti, da bo kandidat višji letnik ob manjkajočih obveznosti opravil v rednem roku.
Napredovanje v višji letnik po 2. odstavku tega člena lahko dovoli pod naslednjimi temeljnimi pogoji:
-    da je imel študent v tekočem študijskem letu status študenta,
-    da ima študent opravljene vse študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k manjkajočem zaključnem izpitu ali kolokviju,
-    da mu manjka 12 ECTS od predpisanega števila za redni prehod v višji letnik,
-    da so manjkajoče obveznosti iz tekočega letnika,
-    da bonusa izjemnega vpisa še ni izkoristil.
Drugo izjemno napredovanje lahko dovoli le zaradi izjemno hudih in resnih motenj, ki so vsebinsko in časovno v neposredni zvezi z možnostjo opravljanja študijskih obveznosti študenta (daljše hospitalizacije, res hude kronične bolezni, izjemno težke socialne razmere) ali v primeru, da gre za študenta s statusom športnika, umetnika oziroma študenta s posebnimi potrebami ali ko gre za mirovanje pravic po določbah statuta.
Sklep komisije se izda pisno. Študent se lahko na sklep komisije pritoži na senat FFA. Odločitev senata je dokončna.

V primeru, da želite oddati drugo vrsto prošnje, ki jo ni v sistemu VIS; prošnjo napišete sami in jo do roka, do torka, 20.9.2016 do 10:00 ure, oddate v študentskem referatu.

Študenti bodo o sklepih komisije obveščeni preko sistema VIS in po pošti.

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!Tanja Kadunc                                             prof. dr. Aleš Obreza
Vodja študentskega referata                        Prodekan za študijsko področje